Podmienky nákupu

Tovar je možné prevziať osobne alebo Vám bude odoslaný v rámci SR prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriera formou balíčka, po zaplatení vopred na doleuvedený bankový účet. 
 
Poštovné a balné - k cene Vami objednaného tovaru je pripočítané poštovné. Náklady s baliacim materiálom neúčtujeme.
 
Platba - platbu za zásielku ( tovar ) realizujte bankovým prevodom na účet predávajúceho. Vami požadovaný tovar je zaslaný ihneď po pripísaní požadovanej sumy na účet predávajúceho.
 
Údaje,  ktoré sú potrebné pre prevod platby :
1. číslo účtu predávajúceho    IBAN SK40 0200 0000 0016 4342 0951
                                           BIC SUBASKBX
2. variabilný symbol ( je číslo Vašej  objednávky, ktorú posielajte na email : viera.kudrecova(zavinač)gmail.com
3. konštantný symbol (0308)
4. suma v € ( cena objednávky )
 
Ak platbu nedostaneme do 2 týždňov od objednania, bude objednávka automaticky zrušená.
 
Reklamácie - ak si kupujúci prevezme tovar, je povinný ho čo najskôr skontrolovať. Ak zistí nejaké nezrovnalosti, musí bezodkladne informovať predávajúceho formou emailu. 
Kupujúci má v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa č.367/2000 v aktuálnom znení možnosť vrátiť objednaný tovar bez udania dôvodu do  14 dní.
Za vrátený tovar môže požadovať peniaze. Vrátený tovar nesmie byť rozbalený, použitý, poškodený a musí byť v originálnom obale. Tovar musí byť úplne schopný ďalšieho predaja. Tovar zašle kupujúci naspäť predávajúcemu, výhradne doporučene. Musia sa tiež vrátiť všetky dokumenty, ktoré boli dodané s reklamovaným tovarom. Náklady na poštovné sa nevracajú. Ak predávajúci tovar fyzicky preberie, má 14 dní na skontrolovanie vráteného tovaru a na vrátenie peňazí na bankový účet kupujúceho