Ďaľšie zaujímavosti od Wolfa-Dietera Storla

16.12.2017 22:46

Zelení obyvatelia našej planéty ( rastlinky ), nie sú len pasívni spoluobyvatelia našej zeme. Komunikujú medzi sebou a tirž s ľudmi. Každému je známe, že niektoré rastliny sa jednoducho neznášajú, čiže ich nemáme vedľa seba sadiť a iné sa navzájom podporujú. Niektoré rastliny zase človeka živia, šatia a iné si ho podrobujú ( konope, mak ap. ). Indián Bill Tallbull vysvetľoval, že človek sa najviac podobá  rastline vtedy, keď spí. V spánku sa naša duša odputáva od tela a môže komunikovať s rastlinami a prijímať od nich posolstvo. Toto duchovné duchovné dobrodružstvo nám pripomínajú sny, niekedy len ich útržky. Vedomú komunikáciu dokážu realizovať nikrorí jogíni alebo šamani.. Ak sme chorí, v sne sa nám môže zjaviť podoba rastliny, ktorá nám pomôže k uzdraveniu. Takéto zjavenia nie sú vzácne. Indiáni a iné prírodné národy hovoria, že rastliny majú aj takú dimenziu, ktorá presahuje všedné vnímanie.

Rudolf Steiner ( 1866 – 1928 ) – jasnovidec s prírodovedeckým vzdelaním, tvrdí, že rastliny nie sú len súhrn buniek, štiav a genetických stavebných kameňov, ale sú vytvorené aj zo svetelnej sily celého vesmíru. Oku človeka sa žiarenie slnka, mesiaca a hviezd javí ako svetelné paprsky. No vieme, že táto svetelná sila je energia, ktorú prijíma každý list rastliny, čiže každá rastlina je odrazom kozmickej energie – neba. Z týchto vplyvov je najsilnejšia slnečná energia. Avšak aj táto energia je rozdelená podľa postavenia slnka vo zverokruhu. Najslabšie pôsobenie má v postavení škorpiona, strelca a kozorožca a silné pôsobenie má v postavení  blížencov, raka a leva.

Rastliny nemajú žiadnu pozemskú individualitu a preto majú vzťah k makrokozmu nenarušený. Toto im umožňuje byť našim liečiteľom a môžu nám poskytovať zdravie a harmóniu. Človek je opakom. Svojou individualitou sa od kozmických vzťahov veľmi odpútal. Nie je už tak podriadený solárnym, lunárnym ani hviezdným rytmom. Vyvinul kultúru, ktorá ho odputáva od jeho inštinktov. Dokázal z noci urobiť deň, vystupňoval svoju sexualitu až do perverzna a podobne. Pokiaľ ide o kozmický pôvod jeho bytia, tak človek dosť zhlúpol.

Život rastlín je zaujímavý a mnohí z nás ani nevedia, ako prebieha. Korene stromov a všetkých rastlín sú navzájom prepojené podhubím.Toto podhubie tvorí plochu tisícov kilometrov štvorcových  a predstavuje akoby nervové a mozgové bunky. Huby sú na lunárne a iné kozmické vyžarovanie veľmi vnímavé. Riadia vlastne informačný tok medzi rastlinami a celým ekosystémom.  Tvoria akýsi mozok vegetácie. Jemné korienky rastlín tvoria vegetatívnu inteligenciu rastlín. Pomocou nespočetných vláskov doslova prehmatávajú zemskú pôdu. Sliedia po stopových prvkoch, vode a iných informáciach. Napríklad koreň jedného stôlu žita dosiahne za jeden deň pátrania a prehmatávania pôdy až 90 kilometrov.

Neuveriteľné, ale pravdivé.