Sila mantry

13.03.2018 22:33

Liečivá sila byliniek sa musí aktivovať slovom alebo piesňou, ktoré pôsobia ako energetická vibrácia. Oslovuje duchovnú bytosť rastliny – devu. Šamani tvrdia, že rastliny počúvajú bzukot včiel, cvrlíkanie cvrčkov, spev vtákov. Tieto zvuky z prírody pôsobia na rast rastlín aj na dozrievanie plodov. Tony a zvuky dávajú rastlinám životnú energiu tzv. orendu. Z toho vyplýva, že aj ľudský hlas dokáže rozprúdiť ich životnú energiu.

Rudolf Steiner zastáva názor, že telo rastliny a slovo človeka sú bytostne späté. Rastliny neústale prijímajú uhlík ( CO2 ), syntetizuje z neho molekulárne uhlíkové reťazce, z ktorých si stavajú svoje telo. Naopak, človek z každého svojho výdychu CO2 vytvorí nosič svojich slov. Hovorí sa, že na rastliny najlepšie pôsobí vážna hudba ( Mozart, Bach ap. ). Nie je to celkom pravda. Rastliny a ľudia, ktorí sa o nich starajú majú takú väzbu, že pozitívne reagujú aj na hudbu, ktorú majú ich opatrovatelia radi.

Indovia hovoria, že rastliny sú akoby v hlbokej meditácii a nenechajú sa rušiť.  Ale správny zvuk slova, mantry, či spevu ich dokáže prebudiť a potom prosiacemu človeku poskytnúťsvoju liečivú silu.

Rastliny sú najstaršie živé bytosti  na zemi a dodnes sa držia svojich zvyklosti. Opakované láskavé  prihovory k nim ich dokážu prebudiť.

Mantra  ÓM  je mocné slovo, je to prvý tón, ktorý boh Šiva (  kozmický šaman ) nechal zaznieť pri začiatku cyklu stvorenia. Nemusíme nutne chápať, čo tá slabika znamená, ale mocne pôsobí tento mystický patón , ako vibrácia pre elementárne častice rastlín.

Záhradný mystik Redwood, zapichuje do svojich záhonov ,, bukové vetvičky ´´, do ktorých sú vyryté červené runy – rastu a zberu. Tieto runy sú kľúčom k vytváranie morfogenetických polí, ktoré majú svoj priestor a čas, kde sa tvoria vibračné alebo rytmické činnosti. Čím sa tieto činnosti častejšie opakujú, tým sa stavajú silnejšími a privádzajú do záhonov životnú energiu.

Oslovili Vás ďalšie zaujimavosti od pána Storla ?