Naštartujme nový prístup k sebe samému

07.05.2017 22:27

 

 

 

Mali by sme si uvedomiť, že všetko je energia. Aby sme vykročili z dennodenných zabehaných rutín, nielen vo svojom fyzickom svete, ale aj v tom, ako rozmýšľame, potrebujeme niečo robiť inak.
Pretože ak sa niečo nezmení na začiatku, nemôžeme očakávať zmenu na konci.
LÁSKA – je slovo, ktoré každý pozná a vníma ho pozitívne. Ale, ako si odpovieme na otázku : máme lásku aj k sebe samému ?
Posúďte sami seba na stupnici od 1-10. Ak hodnotenie nie je 10, mali by sme začať rozmýšľať prečo ? Všetko ide z vnútra vonku a preto začnite v sebe hľadať nové zdroje a zrazu začne všetko fungovať. Často krát vaše nové zapálenie pre vec, môže osloviť aj iných. Keď zmeníme svoje vnútorné nastavenie, zrazu sa začne meniť aj to, čo je okolo nás. Je to taký zázrak, ktorý pritiahne do vášho života iných úžasných ľudí, nové príležitosti alebo nových partnerov.
Telo – myseľ – duchovno sú tri hodnoty, ktoré musia byť v súhre a harmónii.
Telo predstavuje naše inštinkty a emócie.
Myseľ predstavuje racionálno a inteligenciu mysle
Duchovno predstavuje inšpiráciu a uvedomenie si, že sme súčasťou niečoho väčšieho.
Kvantová fyzika potvrdzuje, že sme cez energiu všetci spojení, lebo všetko je energia – ľudia, veci a podobne.
Veľký dar je to, ak sa naučíme využívať celú našu inteligenciu, to nás úžasne posunie vpred.
Nedajte sa nikdy ovplyvňovať inými !!!
 
 
 
Ak chceme, aby všetko fungovalo, zamerajme pozornosť na niekoľko krokov :
 
1. Zamerať pozornosť na cieľ – kde pozornosť zameriame, tam to bude silnieť ( napr. - ak nedáme pozornosť kvetu, tak vyschne, ak nedáme pozornosť partnerovi, vzťah sa rozpadne ).
2. Zamerať pozornosť na prítomnosť – ak budeme pozornosť dávať minulosti alebo budúcnosti, život vám utečie. Aktuálnu činnosti si pripomeňte hoci aj budíkom.
3. Ak splníme 1. aj 2. krok tak to znamená, že sme dali pozornosť sebe a využili sme umenie napojiť sa na našu vnútornú múdrosť, čím si budujeme svoje sebavedomie, ktoré sme mali možno potlačené a potrebovali sme ho odkryť.
4. Poslanie – ak máte pre niečo nadšenie, možno je to vaše poslanie. Ak nadšenie nemáte, skúste si vytvoriť víziu a skúšajte, či je to cesta k vášmu poslaniu.
Svoju pozornosť vždy zamerajte na svoje zdravie, šťastie a bohatstvo, pretože, ak by ste zamerali pozornosť na to, čo sa vám nepodarilo, tak to vám bude narastať.
Buďte vďační za to čo už máte, oceňte sami seba, lebo nik iný to neurobí. Ak budeme vďační za to, čo máme, budeme aj šťastní.
Nedávajme väčšiu pozornosť svojmu egu, ale držme sa svojej podstaty, svojho
charakteru.
Každý z nás má v sebe tri kvality :
mužskú – predstavuje ju myseľ
ženskú – predstavuje ju intuicia, pocit starostlivosti, vzťahy
detskú – predstavuje hravosť , bezstarostnosť, radosť a schopnosť nebrať sa veľmi vážne
naučme sa do svojho života zapojiť všetky svoje kvality a uvedomiť si, kde ste a kde chcete prísť.
 
,, NA ZEM PADÁME PRETO, ABY SME SA NAUČILI POSTAVIŤ ´´