Horovo oko

10.05.2017 14:48

Horovo oko bol najstarší amulet starých Egypťanov a predstavoval symbol liečby.

Mal prinášať pevné zdravie a hojnosť. Na prvý pohľad vyzerá ako zložitý symbol, ale každá časť amuletu má svoj význam. Tvorí uzavretý systém , aby sila ochrany neunikla vonku. Oko boha Hora je zložené zo šiestich častí, ktoré podľa starých Egypťanov zodpovedali šiestim ľudským zmyslom.

1. spodný znak pripomína nohu, stĺp alebo palicu. Človek stojí bezpečne na zemi nohami, ak nohy dobre neslúžia človek sa môže podoprieť  palicou. Stĺpy podopierajú chrámy, aby pevne stáli na zemi. Tento znak predstavuje DOTYK

2. druhý dolný znak zobrazuje pšeničný klas, z ktorého sa pečie chlieb. Chlieb je základom stravy v každej kultúre ( napríklad slovanský zvyk je vítať hostí chlebom a soľou ). Ľudová múdrosť hovorí, že chlieb sa nikdy nepreje. Tento znak symbolizuje CHUŤ

3. vpravo je hieroglyfický znak pre ucho a je to ďalší z ľudských zmyslov SLUCH

4. uprostred vľavo je znak, ktorý zobrazuje nos z profilu. Človek mnoho informácii prijíma nosom, takže štvrtý zmysel je ČUCH

5. medzi čuchom a sluchom je znak kruhu, ktorý jednoznačne predstavuje oko a teda ZRAK

6. posledný zo staroegyptských ľudských zmyslov je pre nás trochu zvláštny. Znak je umiestnený navrchu v podobe vlnovky a predstavuje ľudské obočie. V prípade údivu ho dvíhame, pri zamyslení ho krčíme a tak vlastne predstavuje ľudský zmysel ROZMÝŠĽANIE. Ak zvonku prijmeme informácie prvými piatimi zmyslami, automaticky sa nad tým aj zamýšľame.

Egypťania verili, že len zdravý človek môže byť šťastný a všetko ostatné je len bonus naviac.

Legenda hovorí, že boh Hora v súboji prišiel o oko, ale nakoniec ho uzdravili a jeho oko sa stalo symbolom liečenia.

Oko je silný magický symbol všetkých civilizácii. Je symbolom pohľadu, ktorého sila a moc zvyšuje,ak sa nosí ako amulet.

Oko je oknom do duše.  Oko nám sprostredkuje kontakt s okolím a naše oči prezrádzajú naše pocity a nálady. Oko je symbolom všetkých bohov a je životodarne. Boh Hor vystupoval v podobe sokola s veľkým oko, ktorému dnes hovoríme aj tretie oko

Kúzelná liečebná formulka boha Hora znie takto :

,, Chcem vidieť všetkých ľudí v každej situácii láskyplnými očami. Vidieť ich ako milých, príjemných...akí v duchovnej pravde skutočne sú ´´.